1. a többit meg ki nem szarja le?
Gyula okos ember!

  a többit meg ki nem szarja le?

  Gyula okos ember!

 2. szarvas:

Magasan a legjobb komment eddig az USA - Fidesz threadban.

  szarvas:

  Magasan a legjobb komment eddig az USA - Fidesz threadban.

  Reblogged from: mivoltmaaneten
 3. punlich:

  kiloueka:

  punlich:

  kiloueka:

  is it your own skin though? As in you grew it, on your own body, from birth?

  This skin was grown yes. On a human body. That is mine. I’m not a robot

  Ok ok I’ll believe you… If you first tell me what this says:

  image

  I don’t need to prove myself to you how dare you, I love breathing oxygen

  Reblogged from: harompe
 4. Kérjük a miniszterelnököt, hogy válaszoljon a korrupciós ügyre

  bármit kérni

  orbán viktortól

  PETÍCIÓBAN!!!

  az interneten

  Reblogged from: rrock0ut
 5. úgy emberileg, mint…

  úgy emberileg, mint…

 6. 70 éve volt Horthy kiugrási kísérlete

  Ennek alkalmából itt egy jól sikerült Márai-film Bács Ferenccel, de ez nem jelenti azt, hogy ne olvassa mindenki a Hallgatni Akartam-ot…

 7. Kreatív Online - A 100 legjobb magyar fotós

  grofjardanhazy:

  l3v3e:

  socialdance:

  nyomomneki:

  socialdance:

  nyomomneki:

  lvnte:

  nyomomneki:

  ha kerestek, a kádban vagyok, eret vágtam.

  A cmyk miatt vagy a lista nem tetszik?

  nem rezdülök meg nagyon, hogy egy fotósokról szóló összeállítástba hibás képek csúsznak bele (mármint a cmyk), de asszem egy kicsit nagy vállalás volt egy ilyen listát csinálni (korniss péter < - > kudász gábor ??) és ja, nem vagyok tőle elájulva.

  ez fair így. a cmyk-n dolgozunk, elbasztuk, sajnáljuk. a válogatás szempontjai viszont annál jóval megalapozottabb volt, mintogy a hasunkra ütöttünk volna. de ez a nyitóanyagban le van írva. 

  igen, olvastam. nyilván ebből is lehetne csinálni egy hosszú threadet, hogy egy ilyen “műfajok feletti” összeállításnak hogy van, van-e értelme - én most úgy gondolom, a fotósok számára nem sok, de ez nyilván nem nekünk készült.

  asszem pont te művtöriztél itt tegnap, abba gondolj bele, hogy egy 100 legjobb festő listának mennyi értelme van.

  nyilván magunk is készültünk ezekre a kritikákra. én csak azt tudom mondani, hogy egyetlen fotós sem mondta, hogy ennek nincs értelme, és hagyjuk békén ezzel a hülyeséggel, ahogy a zsűritagok sem mondtak tudomásom szerint ilyet, bár én ezt az egész projektet távolról figyeltem. annyi biztos, hogy az emberek szeretnek listákat csinálni és listákat olvasgatni, böngészni, de mi sem áltatjuk magunkat azzal, hogy ezt ne lehetett volna máshogy, vagy akár jobban megcsinálni. dehogynem, biztosan lehetett volna. de akárki bármikor megcsinálhatja újra. a műfajok felettiségről meg annyit tudok mondani, hogy az eredeti elképzelés szerint külön kategóriák lettek volna, nem tudom, hogy végül miért nem lettek így, csak sejtésem van róla, szerintem módszertanilag túl sok lett volna az egyikből és nagyon kevés a másikból. 

  offopic, de mint szinte kizárólag csak analóg technikával foglalkozó hobbifotós hobbikattintgató, azért örülök, hogy a fotósok több mint fele még mindig megemlíti technikaként a középformátumot, de legalább azt, hogy még mindig dolgoznak filmre is.

  Ez némiképp összefüggésben van a listán szereplő fotósok átlagéletkorábal is.

  (Bánkuti, Benkő, Déri, Féner, Gárdi, Hajdu D., Hapák, Kálló, Korniss, Pályi, Perlaki, Stiller, Szipál, Túry, Urbán T. <3333333333333)

  hopsz, hajdu dnek ma elfelejtettem gratulálni :(((

  Reblogged from: grofjardanhazy
 8. Havasi Bertalan spamnek jelölt
Vigasztalhatatlan vagyok :((((((

  Havasi Bertalan spamnek jelölt

  Vigasztalhatatlan vagyok :((((((

 9. Nemzetközi szerződések zárják ki a KEHI vizsgálatát a Norvég Civil Alap ellen

  atlatszo:

  Eljutott hozzánk a KEHI és a norvégok közötti, a norvégbalhé jogi vonulatának alapját képező hatásköri vitában képviselt álláspontokat tükröző levélváltás. A levelezést közzétesszük, a norvég válaszban megjelölt dokumentumok alapján azt is bemutatjuk, hogy mely szerződéses pontok rögzítik kristálytisztán, hogy a norvég fél felháborodása jogos: a magyar állam semmibe veszi azt a megállapodást, amely alapján milliárdokat kapott ajándékba Norvégiától, Izlandtól és Liechtensteintől.

  Reblogged from: eszpee
 10. vampirpillango:

rögtön elő is fizetek rá!
via mkkp

  vampirpillango:

  rögtön elő is fizetek rá!

  via mkkp

  Reblogged from: vampirpillango
 11. grofjardanhazy:

VII. Király utca
Fotó: Tischner Krisztián

  grofjardanhazy:

  VII. Király utca

  Fotó: Tischner Krisztián

  Reblogged from: grofjardanhazy
 12. Reblogged from: grofjardanhazy
 13. Vajon mit hoz a kormányzati munkában a három és fél évnyi választásmentes periódus? Úgy tudjuk, rögtön a kampánymentes „új kor” elején napirendre kerül két mamut zsírtalanítása.

  fújbazmeg, a heti válaszé a hét legundorítóbb hasonlata (via markoferko)

  lelkük mélyén neoliberális pártállamiak

  elég erős a kognitív disszonancia, nem csoda, hogy felborult a kreatív képi világuk

  Reblogged from: markoferko
 14. Kobane rettenetes ostroma kapcsán arról, miért nem kell mégsem félteni a kurdokat, soha

  Vámbéry Ármintól, Radó Vilmos tolmácsolásában:

  A nap sugarai szétszakították a ködfátyolt, s midőn a szép hegyvidéken végigtekintve gyönyörködtem, észrevettem, hogy az egyik kurd kisérőnk majd a málhavivőkre, majd meg társára pillantván, különös nyugtalanságot árúlt el. »Mi az, mi az?« - kérdeztem. De ő felelet helyett abba az irányba mutatott, ahol örmény útitársaim szolgái egypár öszvérhajcsárral együtt haladtak. Oda tekintünk, s ime, jobbról is, balról is fegyveres kurdok törnek elé, részint lóháton, részint gyalog s egyenesen nekirontanak a drága holmikkal megrakott barmoknak. »Rablók, rablók!« kiálták az örmények. Karabégoff, az Európában járt útitársam, gyorsan előrántja revolverét s előre rohan. Utána barátja; én pedig, bármennyire nógattam is paripámat, csak harmadiknak jelenhettem meg a helyszínén. Efendi méltóságom jeléül akkor még érclappal ellátott fezt viseltem. Alig pillantottak meg engem távolról a kurdok, midőn a megréműlt csoporttól nehány lépésnyire hirtelen megálltak. »Mit akartok itt?« kérdeztem tőlük dörgő hangon. Egy félszemű aggastyán, ki paizst, dárdát, puskát és kardot viselt, lépett elő s így szólt: »Bey efendi, tegnap eltévedtek az ökreink s már egész éjtszaka keressük. Nem láttad valahol az úton?«

  »Hát így felfegyverkezve szokás ökröket keresni? - szóltam. - Szégyeld magad! Azért őszűlt meg a szakállad, hogy most a rablás és lopás szennyével bemocskold? Ha nem nézném vén korodat, tüstént magammal vinnélek a bajazidi kajmakamhoz, te szemtelen útonálló, te!«

  Szavaim és kurd kisérőim felvilágosításai eléggé megértették a nyolc főből álló haramiacsapattal, hogy kikkel van dolguk. A perzsáktól és örményektől nem igen szoktak megijedni; de egy efendit, a szultán tisztjét megtámadni, ezt már nem tartják tanácsosnak. Így történt, hogy a rablók csakhamar szerteszét oszoltak, miután fentebbi szavaimat még egypár fenyegetéssel megtoldottam. Mi is odább vonúltunk. Az örmények ki nem fogytak a hálálkodásból. Ha én velük nem vagyok - mondák - úgy a Londonból hozott drágaságok mind a kurdok ragadmányaivá lesznek. A jelenet alatt különösen egypár perzsa kereskedő halványúlt el, akik előtte való nap csatlakoztak volt hozzánk. Mikor aztán pihenőre tértünk, holmi édességeket hoztak nekem ajándékúl. Be kellett látnom, hogy efendi méltóságomnak van valami értéke a kurdok szemében.

  Mikor este Molla Szuleiman nevű faluba érkeztünk, amelyet örmények laknak, házigazdánk kurd kisérőink láttára halkan suttogva így szólt nekem: »Szerencsésnek vallhatod magad, efendi, hogy semmi bajod nem történt. Kisérőid a leghírhedtebb rablók, és valakit eddigelé ők kisértek át a Dagar hegyen, azt még mindig veszedelem érte.« Az egész kaland még csak most lett világos előttem. Az a két kurd ember, akit magunk mellé vettünk, cinkostársa volt a rablóknak, és ha barátom revolvere s az én efendi süvegem és beszédem hatást nem tesz, ezt a napot ugyancsak megkeserűltük volna. Az ilyen dolgok különben ezen a vidéken nem tartoznak a ritkaságok közé. A nép és a tisztviselők jól tudják a gyakori rablásokat, ismerik is a rablókat, de azért kiki mégis csak a maga bátorságára van utalva.

  Örmény házigazdánk, ki hitfeleit s engem is nagy előzékenységgel fogadott, pompás vacsorát készíttetett számunkra. A lelkész és a bíró is eljöttek tisztelegni, és nem volt se hossza se vége a kurdokról szóló rablókalandoknak. A múlt ősszel 40 málhahordó állatból és 15 emberből álló karavánt - köztük egy angol is volt - támadott meg egy rablófőnök tizenketted magával. Mihelyest a kurdok szokott »lululú!« kiáltásukkal rájuk törtek, a perzsák és törökök nyomban kereket oldottak s a fosztogatókat szabadon hagyták duskálni a málhában. Egypár állatot már el is hajtottak, midőn az angol, ki elébb hideg nyugalommal nézte volt a rablók garázdálkodásait, észrevétlenűl revolverével célba veszi a főnököt és szerencsés lövéssel földre teríti. Egy pillanatig a rémület lebilincselve tartja a kurdokat; csakhamar azonban mindannyian az angolnak rohannak. Ez egy percre sem veszíti el lélekjelenlétét, lelövi a másodikat, harmadikat és harsány hangon kiáltja: »Ide ne jőjjetek, mert valamennyien a halál fiai vagytok!« Ez hatott. A kurdok egyenként mind elsompolyogtak. Később a megölt főnök családja panaszt emelt az angol ellen és vérdíjat követelt, azt állítván, hogy a főnök nem rabolni, hanem csak vadászni ment. És a törökök egészen komolyan vették a pert és talán el is ítélik a bátor angolt, ha konzúlja közbe nem veti magát.

 15. oneterabyteofkilobyteage:

original url http://www.geocities.com/TimesSquare/Corner/9298/
last modified 1999-06-21 04:10:43

  oneterabyteofkilobyteage:

  original url http://www.geocities.com/TimesSquare/Corner/9298/

  last modified 1999-06-21 04:10:43

  Reblogged from: oneterabyteofkilobyteage
Next

ludovikás hangulat

Paper theme built by Thomas